Jihoafrická mince v hodnotě 1 centu

Lesotho Namibie Jihoafrická republika Svazijsko

Mince v hodnotě 1 cent je bývalou oběžnou mincí Jihoafrické republiky. Byla vydána ve 13 druzích v letech 1961-2001, v době postkoloniální správy Jihoafrické republiky. Každou z nich distribuovala Jihoafrická rezervní banka (SARB) a razila ji Jihoafrická mincovna v Pretorii.

První mince této nominální hodnoty byla zavedena v roce 1961, kdy se Jihoafrická republika stala republikou, a poté se vyráběla každoročně až do roku 1964. V roce 1965 pak následovaly dva podobné typy, jeden s afrikánským textem a druhý s anglickou legendou. Tento kus se pak razil až do roku 1969. O rok později, v roce 1970, byl vydán dvojjazyčný typ v afrikánštině a angličtině, který se razil každoročně až do roku 1989. Další dvojjazyčný typ byl vyráběn v letech 1990 až 1995, v roce 1996 následovala podobná mince s nápisy ve svahilštině a zulštině a v letech 1997 až 2000 kus s legendami jižních Ndebelů. Poslední typ s textem v jižním Ndebele byl pak vydán v roce 2000 a vyráběn až do roku 2001.

Byly vydány také pamětní oběživo této nominální hodnoty. První dvě byly vydány v roce 1968 na oslavu státního prezidenta Charlese Robbertse Swarta (1894-1982; mj. 1961-1967), který v předchozím roce odešel z politiky. V roce 1976 pak byl představen cent připomínající prezidentství Jacoba Johannese Fouchého (1898-1980; i.o. 1968-1975), v roce 1979 následoval kus oslavující státního prezidenta Nica Diederichse (1903-1978; i.o. 1975-1978) a v roce 1982 mince s bývalým státním prezidentem B. J. Vorsterem (1915-1983; i.o. 1978-1979).

Všech 13 typů je v současné době zákonným platidlem v mnohostranné měnové oblasti (MMA), která zahrnuje jihoafrické státy Jihoafrickou republiku, Lesotho, Namibii a Svazijsko. Každý z nich má nominální hodnotu 0,01 randu, což odpovídá 0,01 loti v Lesothu, 0,01 dolaru v Namibii a 0,01 lilangeni ve Svazijsku. Přesto se tyto mince vzhledem k jejich nízké kupní síle a stažení z oběhu k 1. dubnu 2002 již v těchto čtyřech zemích často neobíhají.

První standardní provedení (1961-1964)

Po úspěšném referendu v roce 1960 se Jihoafrická republika stala 31. května 1961 nezávislou na Spojeném království. O několik měsíců dříve, 14. února, byl také zaveden decimovaný rand jako nová jihoafrická měna, která nahradila libru v kurzu 2 randy za 1 libru. Toho dne vydala Jihoafrická rezervní banka první sérii mincí randu, která se skládala z nominálních hodnot ½, 1, 2½, 5, 10, 20 a 50 centů. Mince série o nominální hodnotě 1 cent byla stejně jako ostatní mince ražena každoročně až do roku 1964.

Mince o hmotnosti 9,42 gramu, průměru 31 milimetrů a tloušťce 2 milimetry je vyrobena ze slitiny mosazi. Má medailové zarovnání a hladkou hranu a stejně jako většina mincí má kulatý tvar. Oba její okraje jsou vyvýšené a zdobené zubatým lemem.

Averz mince navrhl jihoafrický umělec Willie Myburg. Ve středu mince je z ¼ vpravo vyobrazen Jan van Riebeeck (1619-1677), nizozemský mořeplavec a zakladatel Kapského Města a nizozemské Kapské kolonie. Po směru hodinových ručiček je podél okraje vlevo vytištěn anglický překlad národního motta „UNITY IS STRENGTH“. Jeho afrikánský ekvivalent „EENDRAG MAAK MAG“ je vyryt ve stejném směru po obvodu vpravo a od anglického textu je oddělen malým ozdobným objektem v horní a dolní části.

Autorkou reverzní strany mince je Hilda Masonová. Uprostřed je vyobrazen krytý vůz, který používali Voortrekkeři, búrští pastevci, kteří v 19. století migrovali na východ z Kapské kolonie. Na ilustraci pod vozem se objevuje část země, vpravo dole jsou vyryty iniciály autorky „HM“. Velikost tohoto kusu půdy se liší, na některých exemplářích se zdá být větší nebo „plnější“ než na jiných. V Hernově příručce o jihoafrických mincích a vzorech autor Brian Hern uvádí, že existuje přibližně 80 mincí s „plným půdorysem“, z nichž je známo pouze 12. Weltmünzkatalog neuvádí údaje o ražbě, ale uvádí výrazně vyšší cenu za „širokou“ variantu. Po obvodu mince vlevo od vozu je ve směru hodinových ručiček vytištěn anglický nápis „SOUTH AFRICA“ a ve stejném směru je po obvodu vpravo vyryt afrikánský ekvivalent „SUID-AFRIKA“. Gregoriánské datum ražby je uvedeno v horní části mince a od názvů Jižní Afriky je odděleno dvěma malými diamanty. V opačném směru je na spodním okraji zobrazena nominální hodnota „1 c“, zkráceně „1 cent“, která je po obou stranách lemována ozdobným oddělovačem.

Celkem bylo vyrobeno 97 572 399 exemplářů mince, z toho 97 541 000 obchodních ražeb a 31 399 proofů. Všechny proofy byly distribuovány v oficiálních sadách Jihoafrické rezervní banky.

Druhé standardní provedení (1965-1969)

V roce 1965 zavedla Jihoafrická rezervní banka druhou sérii jihoafrických mincí v nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 rand. Byly vydány dvě verze každého kusu: typ s afrikánskými legendami a typ s anglickými nápisy. S výjimkou mince o nominální hodnotě 1 rand, která byla ražena v letech 1966-1968, byla každá ze šesti mincí ražena každoročně v letech 1965-1967 a poté znovu v roce 1969.

Mince série o hmotnosti 1 centu je vyrobena ze slitiny bronzu a její hmotnost činí 3 gramy, průměr 19,05 milimetru a tloušťka 1,57 milimetru. Má medailonové zarovnání a rákosovou hranu a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a nezdobené.

Doporučujeme:  Tanzanská mince 20 senti

Averzní stranu mince navrhl jihoafrický umělec Thomas Sasseen. Vlevo uprostřed je zobrazen portrét Jana van Riebeecka, který je obrácen vpravo, a vlevo dole jsou drobným písmem vyryty umělcovy iniciály „T.S.“. Na anglických mincích je podél okraje vpravo nahoře ve směru hodinových ručiček vyryt nápis „SOUTH AFRICA“, zatímco na afrikánských mincích je na jeho místě zobrazen nápis „SUID-AFRIKA“. Gregoriánské datum ražby následuje na obou mincích za legendou, zahnutou stejným směrem při pravém dolním okraji.

Reverzní stranu navrhl rovněž Thomas Sasseen. Uprostřed je ilustrace dvou vrabců kapských (Passer melanurus) sedících na větvi stromu, pod nimiž jsou drobným písmem vyryty iniciály autora „T.S.“. Vrabec kapský, který pochází z některých částí jižní Afriky, se poprvé objevil na jihoafrické měně v roce 1923 na rubu ¼ penny (farthingu). Nahoře je velkým písmem vytištěna nominální hodnota „1c“, zkráceně „1 cent“.

Celkem bylo vyrobeno 81 518 073 kusů anglické a 81 530 031 kusů afrikánské mince.
Z anglických mincí bylo 81 435 500 kusů vyraženo jako obchodní ražby, 57 500 kusů jako Brilliant Uncirculated a 25 073 kusů jako proof. Z afrikánských mincí bylo 81 410 346 kusů vyrobeno jako obchodní ražby, 57 500 kusů jako mince Brilliant Uncirculated a 62 185 kusů jako proofy. Všechny neoběhové mince a všechny kromě 100 kusů proofů byly distribuovány v oficiálních mincovních a proofových sadách Jihoafrické rezervní banky.

Mince série o hmotnosti 1 centu je vyrobena ze slitiny bronzu a její hmotnost činí 3 gramy, průměr 19,05 milimetru a tloušťka 1,57 milimetru. Má medailonové zarovnání a rákosovou hranu a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a nezdobené.

Averzní stranu navrhl Thomas Sasseen. Uprostřed je vlevo umístěný portrét Charlese Swarta v obleku s kravatou a brýlemi s jeho podpisem, pod nímž jsou drobným písmem vyryty iniciály umělce „T.S.“. Po směru hodinových ručiček je podél okraje vlevo vytištěn název Jihoafrické republiky, který na anglických mincích zní „SOUTH AFRICA“ a na afrikánských „SUID-AFRIKA“. Ve stejném směru je v horní části mince vyobrazeno gregoriánské datum ražby „1968“.

Reverzní strana mince, jejímž autorem je Thomas Sasseen, je totožná s mincí z roku 1965. Uprostřed mince se pod nominální hodnotou „1c“, což je zkratka pro „1 cent“, objevují dva vrabci kapští sedící na větvi. Pod nejpravějším z obou ptáků jsou malým písmem vyryty iniciály autora „T.S.“.

Celkem bylo vyrobeno 6 025 000 kusů anglické a 6 000 000 kusů afrikánské mince. Z anglických exemplářů bylo 59 950 000 kusů vyrobeno jako obchodní ražby, 50 000 kusů jako mince v kvalitě Brilliant Uncirculated a 25 000 kusů jako proof. Jsou známy pouze obchodní ražby afrikánské mince. Všechny proofy a neoběživo byly distribuovány v oficiálních sadách Jihoafrické rezervní banky.

Třetí standardní provedení (1970-1989)

V roce 1970 představila Jihoafrická rezervní banka novou sérii jihoafrických mincí. Série se skládala z mincí o nominálních hodnotách ½, 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 randu a od svých předchůdců se výrazně lišila. Ačkoli se vzory reverzů nezměnily (s výjimkou ½ centu), averz byl upraven tak, aby místo podobizny Jana van Rieebecka obsahoval znak Jihoafrické republiky z roku 1932. Na rozdíl od série z roku 1965 byla navíc každá mince dvojjazyčná a obsahovala legendy v angličtině a afrikánštině na jedné minci. Díl této série o hodnotě 1 centu byl vyráběn každý rok od roku 1970 do roku 1989, s výjimkou let 1976, 1979 a 1982.

Mince o hmotnosti 3 gramy, průměru 19,05 milimetru a tloušťce 1,57 milimetru je vyrobena ze slitiny bronzu. Má medailonové zarovnání a rákosový okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a nezdobené.

Reverzní strana mince, jejímž autorem je Thomas Sasseen, je totožná s mincí z roku 1965. Uprostřed mince se pod nominální hodnotou „1c“, což je zkratka pro „1 cent“, objevují dva vrabci kapští sedící na větvi. Pod nejpravějším z obou ptáků jsou malým písmem vyryty iniciály autora „T.S.“.

Bylo vyrobeno přibližně 1 937 093 896 exemplářů mince, z toho 1 936 621 083 obchodních ražeb, 269 067 kusů mincí v kvalitě Brilliant Uncirculated a 203 746 kusů mincí v kvalitě proof. Z toho byly všechny neoběživo a většina proofů distribuovány v oficiálních sadách Jihoafrické rezervní banky.

V roce 1975 dokončil Jacobus Johannes Fouché své sedmileté funkční období státního prezidenta Jihoafrické republiky. Na oslavu jeho bývalého prezidentství vydala Jihoafrická rezervní banka v roce 1976 do oběhu sérii pamětních mincí v hodnotě ½, 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů. Na rozdíl od kusů z roku 1968 oslavujících Charlese Swarta je každá z mincí z roku 1976 dvojjazyčná, obsahuje anglické a afrikánské legendy. Byly vyrobeny výhradně v roce 1976.

Mince o hmotnosti 3 gramy, průměru 19,05 milimetru a tloušťce 1,57 milimetru je vyrobena ze slitiny bronzu. Má medailonové zarovnání a rákosový okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a nezdobené.

Doporučujeme:  Polovodič

Autorem averzu mince je Jean Baptiste Buisset. V jejím středu je zobrazeno vpravo obrácené poprsí Jacoba Johannese Fouchého v obleku s kravatou a brýlemi, pod nímž jsou drobným písmem vyryty iniciály „J.B.“ autora. Po obvodu vlevo ve směru hodinových ručiček je vytištěn afrikánský nápis „SUID-AFRIKA“ a na okraji vpravo ve stejném směru je vyryt jeho anglický ekvivalent „SOUTH AFRICA“. Gregoriánské datum ražby „1976“ je vyryto proti směru hodinových ručiček ve spodní části mince a je po obou stranách lemováno ozdobnými oddělovači.

Reverzní strana mince, jejímž autorem je Thomas Sasseen, je totožná s mincí z roku 1965. Uprostřed mince se pod nominální hodnotou „1c“, což je zkratka pro „1 cent“, objevují dva vrabci kapští sedící na větvi. Pod nejpravějším z obou ptáků jsou malým písmem vyryty iniciály autora „T.S.“.

Celkem bylo vyrobeno 91 881 000 exemplářů mince, z toho 91 840 000 obchodních ražeb, 20 000 kusů mincí v kvalitě Brilliant Uncirculated a 21 000 kusů mincí v kvalitě proof. Všechny neoběžná a proof mince byly distribuovány v oficiálních mincovních a proof sadách Jihoafrické rezervní banky.

V roce 1978, po třech letech svého působení ve funkci státního prezidenta, zemřel Nico Diederichs ve věku 74 let na infarkt. Na oslavu jeho života a krátkého prezidentství vydala Jihoafrická rezervní banka v roce 1979 sérii oběžných pamětních mincí v hodnotě ½, 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 randu. Každá z nich byla vyrobena pouze v tomto roce.

Mince o hmotnosti 3 gramy, průměru 19,05 milimetru a tloušťce 1,57 milimetru je vyrobena ze slitiny bronzu. Má medailonové zarovnání a rákosový okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a nezdobené.

Averzní stranu mince navrhl jihoafrický umělec Lourens de Lange. V jejím středu je vlevo umístěno poprsí Nica Diederichse v obleku s kravatou a brýlemi, pod nímž jsou drobným písmem vyryty umělcovy iniciály „LDL“. Po obvodu vlevo ve směru hodinových ručiček je vyryt afrikánský nápis „SUID-AFRIKA“ a na okraji vpravo ve stejném směru je vyryt anglický ekvivalent „SOUTH AFRICA“. Gregoriánské datum ražby „1979“ je zobrazeno v opačném směru pod Diederichovou podobiznou a od afrikánské a anglické legendy je odděleno dvěma kruhovými body.

Reverzní strana mince, jejímž autorem je Thomas Sasseen, je totožná s mincí z roku 1965. Uprostřed mince se pod nominální hodnotou „1c“, což je zkratka pro „1 cent“, objevují dva vrabci kapští sedící na větvi. Pod nejpravějším z obou ptáků jsou malým písmem vyryty iniciály autora „T.S.“.

Celkem bylo vyrobeno 63 447 000 exemplářů mince, z toho 63 412 000 obchodních ražeb, 20 000 kusů mincí v kvalitě Brilliant Uncirculated a 15 000 proofů. Všechny neoběžná a proofová mince byly distribuovány v oficiálních sadách Jihoafrické rezervní banky.

V roce 1979 byl prezident státu B. J. Vorster nucen odstoupit z veřejné funkce, protože čelil opozici kvůli své účasti na skandálu Muldergate. Vorster, který byl kontroverzní osobností, byl prvním nečinným státním prezidentem, který nebyl rok po skončení svého prezidentství vyznamenán. Nicméně Jihoafrická rezervní banka nakonec v roce 1982, tři roky po jeho rezignaci a rok před jeho smrtí v roce 1983, zavedla sérii mincí v hodnotě ½, 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 randu, které Vorstera připomínaly. Každý kus byl vyražen výhradně v roce 1982.

Mince o hmotnosti 3 gramy, průměru 19,05 milimetru a tloušťce 1,57 milimetru je vyrobena ze slitiny bronzu. Má medailonové zarovnání a rákosový okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a nezdobené.

Na lícní straně, kterou navrhl Lourens de Lange, je uprostřed ¼ portrétu B. J. Vorstera v obleku a kravatě, pod nímž jsou drobným písmem vyryty iniciály autora „LDL“. Po obvodu vlevo ve směru hodinových ručiček je vyryt afrikánský nápis „SUID-AFRIKA“ a na okraji vpravo ve stejném směru je vyryt anglický ekvivalent „SOUTH AFRICA“. Gregoriánské datum ražby „1979“ je zobrazeno v opačném směru pod Vorsterovou podobiznou a od afrikánské a anglické legendy je odděleno dvěma kruhovými body.

Reverzní strana mince, jejímž autorem je Thomas Sasseen, je totožná s mincí z roku 1965. Uprostřed mince se pod nominální hodnotou „1c“, což je zkratka pro „1 cent“, objevují dva vrabci kapští sedící na větvi. Pod nejpravějším z obou ptáků jsou malým písmem vyryty iniciály autora „T.S.“.

Celkem bylo vyrobeno 145 966 000 exemplářů mince, z toho 145 944 000 obchodních ražeb, 10 000 kusů mincí v kvalitě Brilliant Uncirculated a 12 000 proofů. Všechny neoběžná a proofová mince byly prodávány v oficiálních sadách Jihoafrické rezervní banky.

Čtvrté standardní provedení (1990-2000)

V letech 1989 až 1991 vydala Jihoafrická rezervní banka do oběhu sérii přepracovaných bankovek v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 a 2 randů. K nim později v roce 1994 přibyl první oběžný kus 5 randů. Zpočátku byly na každé z mincí uvedeny legendy v angličtině a afrikánštině, což jsou úřední jazyky Jihoafrické republiky podle ústavy z roku 1983. Po zrušení apartheidu a uznání devíti nových úředních jazyků ústavou z roku 1996 však byly legendy na mincích v roce 1996 upraveny. V letech 1990 až 1995 se na mincích 1 cent nové série razily nápisy v angličtině a afrikánštině, v roce 1996 nápisy ve svahilštině a zulštině a v letech 1997 až 2000 nápisy v jižní ndebelštině.

Doporučujeme:  Zambijská mince v hodnotě 5 šilinků

Mince o hmotnosti 1,5 gramu, průměru 15 milimetrů a tloušťce 1,3 milimetru je vyrobena z měděné oceli. Má medailonové zarovnání a hladký okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a nezdobené.

Na lícní straně, kterou navrhl Arthur Sutherland, je uprostřed vyobrazen znak Jihoafrické republiky z roku 1932 a pod ním jsou drobným písmem vyryty iniciály „ALS“ autora. Na mincích vyrobených v letech 1990 až 1995 je anglický nápis „SOUTH AFRICA“ vyveden po obvodu mince vlevo ve směru hodinových ručiček, zatímco afrikánský ekvivalent „SUID-AFRIKA“ je zobrazen ve stejném směru po obvodu mince vpravo. Obě legendy jsou odděleny kruhovým bodem v horní části averzu. Na kusech z roku 1996 je místo toho zobrazen svahilský a zuluský název Jihoafrické republiky „ININGIZIMU AFRIKA“, zatímco na exemplářích vyrobených v letech 1997 až 2000 je uveden název jižních Ndebelů „ISEWULA AFRIKA“. Legendy na těchto pozdějších kusech se místo toho stáčejí po směru hodinových ručiček podél horního okraje mince. Na spodním obvodu je v opačném směru napsáno gregoriánské datum ražby.

Reverzní stranu navrhl jihoafrický umělec William Lumley. Ve středu je zobrazena ilustrace dvou kapských vrabců sedících na větvi. Ptáky odděluje velká číslice „1“, za níž následuje písmeno „c“, zkratka pro „cent“, které je zobrazeno pod druhým vrabcem. Pod prvním ptákem jsou malým písmem vyryty iniciály „WL“ autora.

V letech 1990 až 1995 bylo vyrobeno přibližně 1 176 290 694 centů, z toho 1 176 160 264 obchodních ražeb, 68 263 mincí v kvalitě Brilliant Uncirculated, 10 473 exemplářů a 51 694 proofů. Všechny neoběhové mince, vzorky a proofy byly prodány v oficiálních sadách.

V roce 1996 bylo vyrobeno přibližně 255 004 827 kusů, z toho velké množství obchodních ražeb, menší množství mincí v kvalitě Brilliant Uncirculated a 4 827 proofů. Všechny neoběživo a proofy byly distribuovány v sadách.

V letech 1997 až 2000 bylo vyrobeno 1 933 014 124 mincí, včetně velkého množství obchodních ražeb, menšího množství mincí v kvalitě Brilliant Uncirculated, 4 236 exemplářů a 14 124 proofů. Všechny neoběhové mince, vzorky a proofy byly prodávány v sadách.

Jihoafrická vláda přijala v roce 2000 nový znak se záměrem zdůraznit demokracii po skončení apartheidu a nový smysl pro vlastenectví v Jihoafrické republice. Tato změna se okamžitě odrazila na jihoafrické měně, kde byly v roce 2000 zavedeny nové série bankovek v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1, 2 a 5 randů s novým erbem. Mince série 1 cent, vyráběná v letech 2000 až 2001, byla poslední mincí této nominální hodnoty, kterou jihoafrické úřady vydaly. Jihoafrická rezervní banka veřejně oznámila ukončení výroby této mince 28. března 2001 s tím, že náklady na její výrobu, přibližně 9 centů za kus, začaly převyšovat její nominální hodnotu.

Poslední kus 1 centu je vyroben z měděné oceli a má hmotnost 1,5 gramu, průměr 15 milimetrů a tloušťku 1,3 milimetru. Má medailonové zarovnání a hladký okraj a je kulatého tvaru. Oba její okraje jsou vyvýšené a nezdobené.

Na lícní straně mince, kterou navrhl Arthur Sutherland, je uprostřed zobrazen znak Jihoafrické republiky z roku 2000. Takové vyobrazení tvoří centrální rozeta se dvěma lidskými postavami se sepjatýma rukama, obklopenými klasy pšenice a převýšenými zkříženými knoflíky a kopím, stylizovaným květem protey, ptákem tajemníkem (Sagittarius serpentarius) a vycházejícím sluncem. Kromě toho obepínají spodní část erbu čtyři sloní (Loxodonta africana) kly a stuha s národním heslem ǀXam „ǃKE E: ǀXARRA ǁKE“, což v překladu do češtiny znamená „Rozmanití lidé spojte se“. Pod ztvárněním erbu jsou drobným písmem vyryty iniciály „ALS“ autora a na okraji nad nimi je větším písmem zobrazeno gregoriánské datum ražby. Proti směru hodinových ručiček je od levého horního okraje k pravému hornímu okraji vepsán název Jižní Afriky v jazyce Ndebele „ISEWULA AFRIKA“, přičemž slova jsou od sebe oddělena erbem.

Reverzní strana, navržená Williamem Lumleym, je totožná s reverzní stranou z roku 1990. V jeho středu se nacházejí dva vrabci na větvi, nominální hodnota „1 c“ a iniciály „WL“ autora.

Celkem bylo vyrobeno 1 191 003 678 exemplářů mince, z toho 1 190 994 423 obchodních ražeb, 5 577 kusů mincí v kvalitě Brilliant Uncirculated a 3 678 kusů proof. Všechny neoběžná a proofová mince byly distribuovány v sadách Jihoafrickou rezervní bankou.