Jednodenní trh

Většina aktivity na takzvaném nočním trhu se ve skutečnosti odehrává ráno bezprostředně po zahájení obchodování pro daný den. Typický den ve skupině pro správu hotovosti finanční instituce přijímající vklady začíná předpovědí potřeb likvidity klientů instituce v průběhu daného dne. Pokud z této prognózy vyplývá, že klienti instituce budou v průběhu dne potřebovat více peněz, než má instituce k dispozici, půjčí si instituce ten den peníze na jednodenním trhu. Na druhou stranu, pokud analytik předpokládá, že instituce bude mít v daný den přebytek peněz nad rámec toho, co potřebují její klienti, pak si ten den půjčí peníze na jednodenním trhu.

Většina obchodování probíhá ráno a vychází z těchto projekcí. Pokud se však v průběhu dne skutečný objem peněžních prostředků požadovaných klienty instituce odchýlí od ranních projekcí, může být pro instituci nezbytné půjčit si peníze na jednodenním trhu, aby uspokojila tuto neočekávanou poptávku svých klientů; naopak, pokud instituce zjistí, že má na konci dne více peněžních prostředků, než předpokládala, půjčí si tyto prostředky na jednodenním trhu.

Jednodenní sazba kolísá v průběhu obchodního dne v závislosti na množství peněz poptávaných a dodávaných na jednodenní trh v průběhu dne. Sazba uváděná jako „jednodenní sazba“ může být sazbou na konci dne nebo průměrem sazeb v průběhu dne.

Největším účastníkem jednodenního trhu jsou banky, i když některé další velké finanční instituce, např. podílové fondy, také nakupují a prodávají na jednodenním trhu jako způsob řízení neočekávaných potřeb hotovosti nebo jako dočasné útočiště pro peníze, dokud se instituce nerozhodne, kam tyto peníze investovat.

Doporučujeme:  Britská mince v hodnotě 25 eur