Italské státy

Italské státy je termín používaný v různých numismatických kontextech Krause, který označuje četné suverénní státy na Apeninském poloostrově a v jeho okolí před sjednocením Itálie v roce 1862.

Mnoho italských států vydávalo vlastní měny, které byly obvykle denominovány v lirách, scudech a soldech. Některé státy, jako například papežský stát Avignon, používaly franky, což byl koncept přijatý v důsledku francouzského vlivu.

Doporučujeme:  David Kohal