Investování do dividendového růstu

Dividendové růstové investování označuje strategii investování do společností, které v průběhu času zvyšují své dividendy, což vede k vyššímu výnosu z nákladů a vyšším výnosům než u téměř všech ostatních typů investic na trzích.

Míra růstu dividendy je anualizovaná procentní míra růstu dividendy určité akcie za určité období. Složená roční míra růstu (CAGR) je míra výnosu, která by byla potřebná k tomu, aby investice vzrostla z počátečního zůstatku na konečný zůstatek za předpokladu, že by zisky byly reinvestovány na konci každého roku trvání investice.

Na mnoha různých webových stránkách jsou uvedeny údaje o vypočtené hodnotě CAGR za období 1, 3, 5 a 10 let.

Akcie s vysokým růstem dividend

Doporučujeme:  Portfolio (finance)