Inet

Inet byla elektronická obchodní platforma založená na systému vyvinutém společností Instinet v 70. letech 20. století, která se v roce 2002 sloučila s Island Exchange. V roce 2005 ji koupila společnost NASDAQ. Inet byl stejně jako jiné elektronické komunikační sítě systémem párování příkazů, který makléřským firmám dává možnost elektronicky sledovat a párovat vzájemné příkazy k nákupu a prodeji za stejnou limitní cenu a velikost lotu. Efektivní a spolehlivé systémy snižují náklady makléřských firem i investorů a usnadňují vysokorychlostní párování nákupních a prodejních příkazů.

Společnost Inet vznikla po sloučení Island Exchange se společností Instinet v roce 2002. Společnost Island změnila svůj název na Inet ATS, Inc. („Inet“) s účinností od 17. listopadu 2003. Přes Island byl směrován vysoký objem obchodů, v roce 1999 bylo denně zpracováno více než 5 miliard USD. Její ústředí se nacházelo v New Yorku.

Po akvizici švédské burzovní skupiny OMX společností NASDAQ v roce 2007 získal NASDAQ přístup k obchodní platformě OMX Genium, kterou využil k vytvoření nové generace obchodní platformy Inet nazvané Genium Inet.

Doporučujeme:  Agent Carter