Indexová arbitráž

Indexová arbitráž je podmnožinou statistické arbitráže, která se zaměřuje na složky indexu.

Podstata spočívá v tom, že index (například S&P 500 nebo Russell 2000) se skládá z několika složek (v uvedeném příkladu 500 velkých amerických akcií vybraných společností S&P, které reprezentují americký trh), které různým způsobem ovlivňují cenu indexu.

Existují například lídři (složky, které reagují na dopad trhu jako první) a opozdilci (opak). Protože index je váženým součtem všech složek, může identifikace lídrů a opozdilců poskytnout vlastnímu obchodníkovi příležitost zaujmout v nich pozice a vydělat peníze, pokud věří, že opozdilci nakonec lídry převálcují. Výzvou je samozřejmě správně je identifikovat a mít k dispozici technologii, která umožní jednat na trhu dříve, než dojde ke korekci ceny.

Mezi další typy indexové arbitráže patří obchodování s bází, tedy arbitráž mezi aktuální hodnotou indexu (synteticky replikovanou) a jeho budoucí hodnotou.

Doporučujeme:  Kódži Kašin