Index MVIS® Global Mortgage REITs

Index MVIS® US Mortgage REITs (dále jen „Index“) je index vážený tržní kapitalizací a upravený o pohyb akcií, jehož cílem je měřit výkonnost veřejně obchodovaných hypotečních REIT. Index pokrývá 90 % investovatelného spektra hypotečních REIT na základě přísných požadavků na velikost a likviditu. Index je indexem cenové návratnosti (tj. reinvestice dividend se v indexu neodráží; spíše se veškeré peněžní výplaty složek indexu, snížené o případné srážkové daně, odrážejí v proměnlivém měsíčním kupónu, který může být vyplacen investorům ETN). Ačkoli je Index navržen tak, aby reprezentoval globální hypoteční REIT, v současné době se skládá pouze z hypotečních REIT kótovaných v USA. Index byl vytvořen 4. srpna 2011 a nemá žádnou historii výkonnosti před tímto datem.

Doporučujeme:  Švýcarská mince 100 franků