Index akumulace/distribuce

Index akumulace/distribuce je ukazatel technické analýzy, který má za cíl propojit cenu a objem na akciovém trhu.

Tato hodnota se pohybuje v rozmezí od -1, když je závěr dne nejnižší, do +1, když je nejvyšší. Například pokud je závěr dne na 3/4 rozsahu, pak je CLV +0,5. Index akumulace/distribuce sčítá objem vynásobený faktorem CLV, tj.

Výchozí bod pro součet acc/dist, tj. nulový bod, je libovolný, používá se pouze tvar výsledného ukazatele, nikoliv skutečná úroveň součtu.

Název akumulace/distribuce vychází z myšlenky, že během akumulace mají kontrolu kupující a cena se bude během dne nabízet nahoru, nebo se zotaví, pokud se prodá dolů, přičemž v obou případech častěji končí poblíž denního maxima než minima. Během distribuce platí opak.

Index akumulace/distribuce je podobný bilančnímu objemu, ale akumulace/dist je založena na zavření v rámci denního rozpětí, namísto zavření k zavření nahoru nebo dolů, které používá tento index.

Chaikinův oscilátor se vytvoří odečtením 10denního exponenciálního klouzavého průměru od 3denního exponenciálního klouzavého průměru indexu akumulace/distribuce. Jelikož se jedná o indikátor indikátoru, může v závislosti na kontextu a dalších indikátorech poskytovat různé prodejní nebo nákupní signály.

Další ukazatele cena × objem:

Doporučujeme:  Graf otevření-vysoké-nízké-zavření