Hrubé rozpětí

Hrubé rozpětí označuje poplatky, které upisovatelé obdrží za uspořádání a upsání nabídky dluhových nebo majetkových cenných papírů. Hrubé rozpětí u primární veřejné nabídky (IPO) může být vyšší než 10 %, zatímco hrubé rozpětí u nabídky dluhových cenných papírů může být pouhých 0,05 %.

Pokud například společnost prodá v rámci IPO akcie v hodnotě 100 milionů dolarů a hrubé rozpětí je 7 %, obdrží upisovací syndikát poplatky ve výši 7 milionů dolarů. Tyto poplatky se rozdělí mezi upisovatele, kteří nabídku organizují.

Doporučujeme:  Mexická bankovka 2 pesa