Hodnocení papíru

Listinné ocenění je hodnota soukromě držených akcií, které nejsou přímo obchodovatelné na burze.
Tato fiktivní hodnota však zatím není testována na skutečných kupujících.

Opakem papírové hodnoty je směnitelná hodnota, která je přímo zpeněžitelná, pokud existuje ochotný kupující a ochotný prodávající.

Jeden příklad ocenění papíru:

„Majitel A vlastní 100 % soukromé společnosti a chce prodat 5 % všech akcií společnosti za částku 10 000 USD. Kupující A je ochoten koupit 5 % akcií vlastníka A za 10 000 USD. To znamená následující:

Papírové ocenění celé společnosti je 10 000 USD / 5 % = 200 000 USD. Vlastník A obdrží 10 000 USD v hotovosti a papírově se stane bohatším o 190 000 USD (200 000 USD X 95 % akcií). Kupující A nyní vlastní 5 % společnosti, jejíž část chtěl vlastnit.“

Pokud by tato výměna byla provedena jako „burzovní ocenění“, bylo by toto nové ocenění společnosti obchodovatelné přímo na burze cenných papírů.
Jedním z problémů papírového ocenění je, že není tak snadné jej zpeněžit v krátkém časovém období.

Tento koncept oceňování je základním kamenem burzovního světa. Výměna hodnot je pro její existenci nejdůležitější.

Doporučujeme:  Dollar