Hesenská mince 20 marek

Německé císařství Hesenské velkovévodství

Reichsadler, státní titul, hodnota, rok

Minci v hodnotě 20 marek vydalo Hesenské velkovévodství (Hesensko-Darmstadtsko) poprvé v roce 1872 za vlády velkovévody Ludvíka III. (Ludvíka III.). Tato mince byla ražena až do roku 1873. V roce 1874 byla následně zavedena mírně pozměněná varianta. Ludvík IV. nastoupil na trůn hesenského velkovévody po svém strýci v roce 1877, ale mince v hodnotě 20 marek s jeho podobiznou byla vyražena až v roce 1892. V roce 1893, rok po nástupnictví Ernesta Ludvíka (Ernst Ludwig), byla vydána mince s novým panovníkem. Podobizna Ernesta Ludvíka se objevovala na všech hesenských mincích v hodnotě 20 marek až do roku 1911, kdy byla výroba těchto mincí ve velkovévodství ukončena.

První dvacetimarkovka Hesenského velkovévodství byla vyražena v roce 1872, ve 24. roce vlády velkovévody Ludvíka III. (Ludvíka III.). Měla standardní složení a rozměry jako všechny standardní dvacetimarkové mince vydávané v té době státy Německého císařství, neboť byla vyrobena z ryzího zlata o ryzosti 900/1000, vážila přibližně 7,965 gramu a její průměr činil 22,5 milimetru. Na lícní straně byl vyražen vpravo obrácený portrét Ludvíka III. částečně obklopený opisem „LUDWIG III GROSHERZOG VON HESSEN“. Přímo pod podobiznou velkovévody se nacházela značka mincovny „H“, která označovala, že mince byla vyražena v mincovně v Darmstadtu. Na rubové straně (obrázek) se nacházel říšský protektor Německého císařství, doprovázený státním názvem Druhé říše (DEUTSCHES REICH) a dubovou ratolestí, hodnotou mince (jako „20 M.“) a letopočtem, přičemž čísla data, nápis hodnoty a státní titul byly odděleny heraldickou orlicí. Reverzní strana byla následně v roce 1874 upravena a nyní obsahovala menší variantu říšského znaku, který neodděloval žádný text, a nový nápis hodnoty, který nyní zněl „20 MARK“. Kromě toho byla odstraněna dubová ratolest přítomná na první emisi. V letech 1872-1873 bylo vyraženo celkem 704 000 exemplářů, nepočítaje v to nezaznamenaný počet proofů. Po nich následovalo v roce 1874 134 000 mincí Ludvíka III.

Doporučujeme:  Cenné papíry kryté aktivy

Ludvík IV. (Ludwig IV.) nastoupil v roce 1877 po svém bezdětném strýci na trůn hesenského velkovévody. Mince s podobiznou nového vévody však byla vyražena až v 15. (a posledním) roce jeho vlády, tedy v roce 1892. Na lícní straně byl vyražen portrét Ludvíka IV. vpravo, doplněný legendou „LUDWIG IV GROSHERZOG VON HESSEN“ a značkou mincovny „A“, která označovala, že mince byla vyražena v pruské mincovně v Berlíně. Dalším pozměněným prvkem mince byl reverz. Od roku 1874 do roku 1889 byl říšský radní přítomný na všech císařských německých mincích poměrně malý a na prsou měl velký štít. V roce 1890 se však samotná heraldická orlice zvětšila, zatímco štít byl zmenšen. Dvacetimarkovka Ludvíka IV. byla vydána až v průběhu roku 1892 a celkem bylo vyraženo nejméně 20 000 exemplářů, přičemž neznámý počet byl ražen v proof kvalitě.

Ernest Ludvík (Ernst Ludwig) nastoupil 13. března 1892 po smrti svého otce do funkce hesenského velkovévody. Mince s jeho podobiznou však byla vyražena až rok po začátku jeho vlády, v roce 1893. Na lícní straně byla vyražena vlevo obrácená podobizna Ernesta Ludvíka, doplněná legendou „ERNST LUDWIG GROSHERZOG VON BADEN“ a značkou mincovny „A“. Standardní katalog světových mincí rozeznává tři varianty mince, které lze od sebe odlišit podle roku ražby a portrétu velkovévody na averzu. Na reversu se nacházela stejná mince 20 marek Ludvíka IV. a zachovala si i její kompozici a rozměry. Podél hrany se nacházel nápis „GOTT MIT UNS“. V roce 1893 bylo vyraženo nejméně 25 000 exemplářů bez proofů, v letech 1896 až 1903 následovalo 332 930 mincí včetně 2930 proofů a v letech 1905 až 1911 nejméně 320 399 exemplářů včetně 399 proofů.