Graf otevření-vysoké-nízké-zavření

Graf OHLC, s klouzavým průměrem a Bollingerovými pásmy.

Graf open-high-low-close (také graf OHLC nebo jednoduše sloupcový graf) je typ grafu, který se obvykle používá ke znázornění pohybu ceny finančního nástroje v čase. Každá svislá čára v grafu zobrazuje cenové rozpětí (nejvyšší a nejnižší cenu) za jednu časovou jednotku, např. jeden den nebo jednu hodinu. Z každé strany čáry vystupují značky označující vlevo počáteční cenu (např. u denního sloupcového grafu je to počáteční cena pro daný den) a vpravo závěrečnou cenu pro dané časové období. Sloupce mohou být zobrazeny v různých odstínech podle toho, zda ceny v daném období rostly nebo klesaly.

Japonský svíčkový graf je dalším způsobem zobrazení údajů o tržních cenách, přičemž otevírací a zavírací ceny vymezují obdélník v rámci rozsahu pro každou časovou jednotku. Oba grafy zobrazují naprosto stejné údaje, tj. otevírací, nejvyšší, nejnižší a zavírací cenu během určitého časového rámce. Někteří obchodníci považují svíčkový graf za lépe čitelný.

Jednoduchou variantou grafu OHLC je graf HLC high-low-close, který identifikuje rozsah cenové akce časové jednotky (high – low) a konečný výsledek cenové akce časové jednotky (close).

Doporučujeme:  Základ výnosu