Friedrich Wilhelm Hörnlein

13. února 1945, Drážďany

Friedrich Wilhelm Hörnlein, známý také jako Fritz Hörnlein, byl německý rytec Německého císařství, Výmarské republiky a Třetí říše.

Hörnlein se narodil v roce 1873 v Německu. Po letech začal studovat umění designu a nakonec v roce 1911 nahradil Maxe Bardulecka ve funkci mincmistra mincovny v Muldenhütten. Hörnlein během svého života navrhl několik mincí a medailí, z nichž většina byla v oběhu v jeho vlasti. V roce 1919 pocházela většina návrhů měn výhradně z Berlína, ale Hörnlein občas dostával příležitost navrhovat vlastní návrhy.

Hörnlein a jeho rodina byli 13. února 1945 po bombardování Drážďan prohlášeni za mrtvé.

Doporučujeme:  Asymetrické informace