ETRACS Monthly Pay 2XLeveraged Mortgage REIT ETN (MORL)

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN (NYSE: MORL) (dále jen „MORL“ nebo „ETN“) je burzovně obchodovaný dluhopis vázaný na měsíční složenou 2x pákovou výkonnost indexu MVIS® Global Mortgage REITs (dále jen „Index“) sníženou o naběhlé poplatky. MORL je kótován na burze NYSE Arca, je denominován v USD a vyplácí variabilní měsíční kupón denominovaný v USD, který je vázán na dvojnásobek případných peněžních výplat složek Indexu, snížený o případné srážkové daně.

Doporučujeme:  Pruská mince v hodnotě 20 marek