Esperanto

Rodilí mluvčí: 200-1000 (1996)Mluvčí L2: 10,000-2,000,000

Esperanto (help – info) je nejrozšířenějším mezinárodním pomocným jazykem na světě. První esperantská publikace Unua Libro ruského autora L. L. Zamenhofa byla představena v roce 1887. V současné době se odhaduje, že aktivních nebo plynulých mluvčích neboli esperantistů je od 10 000 do 2 000 000. Jazykem se mluví asi ve 115 zemích, přičemž jeho užívání je vysoké zejména v Evropě, východní Asii a Jižní Americe.

17. prosince 1878 vytvořil L. L. Zamenhof první verzi esperanta, kterou nazval Lingwe univerzala. Zamenhof byl však v té době příliš mladý na to, aby své dílo publikoval, a zatímco navštěvoval univerzitu, předal ho do úschovy svému otci Mordechajovi, dokud nedokončí svá studia. Jeho otec, který neměl pochopení pro synovy myšlenky a možná předvídal problémy s Ochranou, dílo spálil. Když Zamenhof dokončil školu, odhalil otcův čin a vyvinul novou formu esperanta, Lingvo universala. V roce 1887, po zdokonalení jazyka, Zamenhof vydal Unua Libro, první publikaci esperanta.

V květnu 1907 navrhl švýcarský esperantista René de Saussure myšlenku mezinárodní měny, která se stala známou jako spesmilo. Nově zaloţený Světový esperantský svaz (UEA) začal propagovat tento měnový systém a přijala jej řada britských a švýcarských bank, včetně Ĉekbanky esperantistů. Myšlenka spesmilu nakonec během 30. let 20. století zanikla. V roce 1945, po zaloţení Univerzální ligy (Universala Ligo), se esperantisté pokusili zavést další měnu, stelo („hvězda“ v esperantu), která se dočkala mírného pouţití v některých evropských zemích. Stejně jako spesmilo i stelo nakonec zaniklo. Nedávno byla komikem Danielem Salomonem zavedena nová esperantistická měna mono, kterou distribuovala banka Sennacia Banko.

Esperanto na cizí měně

Mince kubánského pesa s esperantskými nápisy.

Esperanto se stalo předmětem několika pamětních mincí z celého světa, ale vzhledem k jeho statusu pomocného jazyka jich není mnoho. Mezi takové patří kubánské mince v hodnotě 1 a 5 peso z roku 1990, které oslavují Světový kongres esperanta, který se toho roku konal v Havaně. Na averzu je esperantský nápis „UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO“, což v překladu znamená „Světový kongres esperanta“, a obraz L. L. Zamenhofa. Dvacetikorunu později vydalo Chorvatsko v roce 1997 na památku prvního kongresu chorvatských esperantistů. Na averzu této mince je esperantský nápis „UNUA KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ“ a chorvatský text „PRVI KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA“, což obojí v překladu do češtiny znamená „První kongres chorvatských esperantistů“. Na averzu se rovněž nachází symbol výročí esperanta v daném roce.