Emitent

Emitenty mohou být tuzemské nebo zahraniční vlády, podniky nebo investiční fondy. Emitenti jsou právně odpovědní za závazky vyplývající z emise a za podávání zpráv o finančních podmínkách, významném vývoji a dalších provozních činnostech, jak to vyžadují předpisy jejich jurisdikce.

Nejčastějšími typy emitovaných cenných papírů jsou kmenové a prioritní akcie, dluhopisy, směnky, dluhopisy a směnky.

Doporučujeme:  Velký javorový list