Druhé mexické císařství

Mexické císařství (španělsky Imperio Mexicano) byl název Mexika za režimu nastoleného v letech 1864 až 1867. Vytvořil ji mexický kongres s podporou francouzského krále Napoleona III (1808-1873), který se snažil vytvořit v Americe monarchistického spojence. Referendum potvrdilo korunovaci rakouského arcivévody Ferdinanda Maxmiliána z rodu Habsburků na mexického císaře Maxmiliána I. (1832-1867).

Zásah, který prosazovala mocná a konzervativní elita mexických „hacendados“ s podporou Francouzů a rakouské a belgické koruny, se pokoušel vytvořit v Mexiku monarchický systém, jaký fungoval během 300 let místokrálovství Nové Španělsko a krátce během nezávislé vlády mexického císaře Agustína I. (1783-1824). Podporu získával především od konzervativních katolíků, kterých byla v té době v Mexiku většina, a hlavní prostředky pocházely od mexické šlechty, která usilovala o podporu stability a ukončení neustálého koloběhu nepokojů a revolucí, do něhož se dostala za vlády Benita Juáreze (1806-1872).

Doporučujeme:  Cygnus Black I