Cornerstone Strategic Value Fund

Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. je diverzifikovaná uzavřená investiční společnost se správou založená v USA. Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Fond investuje především do majetkových cenných papírů společností kótovaných ve Spojených státech.

Doporučujeme:  No-Par hodnota Akcie