Časově vážená průměrná cena

Ve financích je časově vážená průměrná cena (TWAP) průměrná cena cenného papíru za určitou dobu.

TWAP se někdy používá také pro označení obchodní strategie TWAP, tj. strategie, která se pokusí provést pokyn a dosáhnout TWAP nebo lepšího výsledku. Strategie TWAP je základem sofistikovanějších způsobů nákupu a prodeje, než je pouhé hromadné provádění příkazů: například dumping obrovského množství akcií v jednom bloku pravděpodobně ovlivní vnímání trhu, což bude mít nepříznivý vliv na cenu. Velkoobjemoví obchodníci využívají TWAP k provádění příkazů v určitém časovém období, takže obchodují tak, aby udržovali cenu blízkou té, která odráží skutečnou tržní cenu. Příkazy TWAP jsou strategií rovnoměrného provádění obchodů během určitého časového období. Objemově vážená průměrná cena (VWAP) vyvažuje provádění příkazů s ohledem na objem. Často se v rámci obchodu VWAP nakoupí nebo prodá 40 % obchodu v první polovině dne a zbylých 60 % pak v druhé polovině dne. Obchod TWAP by se s největší pravděpodobností realizoval rovnoměrně v poměru 50/50 objemu v první a druhé polovině dne.

Doporučujeme:  Sleva