Čadská mince v hodnotě 100 franků

Kamerun Středoafrická republika Čad Konžská republika Rovníková Guinea Gabon

Mince 100 franků je bývalá pamětní a oběžná mince Čadské republiky, která se vyráběla v letech 1970 až 1991. První mincí tohoto nominálu byl neoběžný kus z roku 1970, který byl určen k oslavě 10. výročí nezávislosti Čadu na Francii. O rok později, v roce 1971, byl zaveden oběžný kus 100 franků spolu s nevydanými eseji, které se vyráběly až do roku 1972. Podobný kus byl pak vydáván od roku 1975 do roku 1991 spolu s esejí z prvního roku výroby. Všechny tři kusy mají nominální hodnotu odpovídající 100,00 středoafrickým CFA frankům, která je zákonným platidlem. Pamětní mince však byla demonetizována a nikdy nebyla určena pro běžný oběh, ačkoli byla v Čadu platným zákonným platidlem. Oběžné kusy se v současné době používají v členských státech Středoafrické hospodářské a měnové unie, mezi něž patří Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Republika Kongo, Rovníková Guinea a Gabon.

Pamětní mince k výročí nezávislosti (1970)

Francie získala území Čadu v roce 1900 na základě řady tažení do Afriky. V roce 1960 však Francie udělila nezávislost svým územím ve střední Africe, včetně Čadu, který se stal prezidentskou republikou. V roce 1970, v rámci oslav 10. výročí nezávislosti, schválila čadská vláda vydání série pamětních mincí v hodnotách 100; 200; 300; 1 000; 3 000; 5 000; 10 000 a 20 000 franků. Ražbou všech mincí byla pověřena belgická Královská mincovna v Bruselu. Mince série 100 franků je vyrobena z ryzího stříbra o ryzosti 925/1000, váží přibližně 5 gramů a měří v průměru přibližně 19,7 milimetru. Je opatřena rýhovaným okrajem a má kulatý tvar.

Uprostřed lícní strany mince, před stromem a dlouhou trávou, je zobrazena ¾ busty Roberta F. Kennedyho (1925-1968), amerického politika a mladšího bratra prezidenta Spojených států Johna F. Kennedyho (1917-1963). Vpravo nahoře se nachází nápis „R.KENNEDY“, šikmo dolů k pravé straně averzu. Pod ním, rovněž šikmo, jsou uvedena data „1925.1968“, která představují délku politikova života. Vodorovně u dolní části vyobrazení, překrývající části Kennedyho zkráceného poprsí, je napsána nominální hodnota „100 fr“ a pod ní drobným písmem gregoriánské datum „1970“. Francouzské motto „LIBERTÉ PROGRÈS SOLIDARITÉ“, které se do češtiny překládá jako „Svoboda, pokrok, solidarita“, je vyvedeno po směru hodinových ručiček podél horního okraje mince a táhne se od levé k pravé straně lícní strany. Proti směru hodinových ručiček je po spodním obvodu mince vytištěn název Čadské republiky ve francouzštině, který zní „REPUBLIQUE DU TCHAD“. Mezi oběma texty na levé straně averzu je uvedeno datum „1960“, které představuje rok získání nezávislosti Čadu, zatímco mezi texty na pravé straně je uveden tehdy aktuální rok „1970“, přičemž oba jsou vytištěny proti směru hodinových ručiček. Uprostřed reverzní strany je zobrazen obraz afrického kontinentu a části Arabského poloostrova v Asii s vyříznutým obrysem Čadu. Podél okraje nahoře je v oblouku proti směru hodinových ručiček vyryt státní název „REPUBLIQUE DU TCHAD“ a vodorovně pod Jižní Afrikou v mapě je drobným písmem vyryt letopočet „1970“. Ráfky averzu i reverzu jsou zvýšené.

Doporučujeme:  Libyjská mince ½ dináru

Bylo vyraženo přibližně 975 kusů čadských 100 franků, všechny s povrchovou úpravou proof.

Oběhové mince (1971-1991)

V roce 1971 vydaly všechny členské státy Hospodářského a měnového společenství střední Afriky své první mince v hodnotě 100 franků, s výjimkou Kamerunu, který vydal minci v této hodnotě v roce 1966. Všechny mince, prakticky jednotného vzhledu, byly vyraženy v závodě Monnaie de Paris v Pessacu ve Francii. Čadský exemplář se vyráběl do roku 1972 a poté se s drobnými úpravami razil v letech 1975 až 1991. Oběžný kus je spolu s některými esery z let 1971 a 1975 tvořen niklem, z roku 1971 je známo několik eserů ve zlatě. Exempláře z niklu váží 7 gramů a všechny exempláře měří 25,5 milimetru v průměru a 1,7 milimetru v tloušťce. Čadská essa v hodnotě 100 franků má zarovnání mince a rákosový okraj a je kulatého tvaru.

Na averzní straně mince, kterou navrhli francouzští umělci Lucien Georges Bazor (1889-1974) a Robert Cochet (1903-1988), jsou uprostřed dole tři vlevo obrácené antilopy východní (Taurotragus derbianus gigas), savanové antilopy pocházející z některých částí střední Afriky, včetně malé jižní části Čadu. Na minci jsou tato zvířata vyobrazena stojící na poli s dlouhou trávou. Vpravo od vyobrazení směrem vzhůru je vytištěna Bazorova signatura „G.B.L.BAZOR“ a v trávě je vepsán monogram „CR“ Roberta Cocheta. Francouzský státní název Čadské republiky „REPUBLIQUE DU TCHAD“ se objevuje po směru hodinových ručiček podél okraje mince, začíná na levé straně a končí na pravé straně. Reverzy mincí vyrobených v letech 1971 až 1972 a mincí z let 1975 až 1991 se mírně liší. Na obou je uprostřed hodnota „100 FRANCS“, přičemž číslice, zdobená, je vytištěna výrazně větší než následující slovo. Vlevo se objevuje roh rohu hojnosti (cornucopia privy mark) Monnaie de Paris, šikmo dolů na kusech z let 1971 a 1972 a nahoru na pozdějších exemplářích. Vpravo se nachází tajná značka Graveur général des monnaies v době ražby: příklady z let 1971 a 1972 nesou soví značku Raymonda Jolyho (1911-2006), zatímco příklady z pozdějších let nesou značku delfína Émila Rousseaua (1927-2010). Na obou reverzních stranách jsou hodnota a značky obklopeny kruhovým okrajem zdobeným podobně jako provaz a za ním je ornamentální okraj tvořený geometrickými vzory, uzavřený v dalším provazovitém ohraničení vyrytém podél okraje mince. Na pozdější variantě reverzu se tato vnější hranice objevuje blíže k okraji. Na exemplářích z let 1971 a 1972 se mezi provazovými ohraničeními v horní části kusu objevuje velkým písmem nápis „BANQUE CENTRALE“ („Centrální banka“), který odkazuje na Banku rovníkových afrických států a Kamerunu (francouzsky Banque Centrale des Etats de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun), napsaný na jednom řádku ve směru hodinových ručiček, zatímco datum ražby se objevuje proti směru hodinových ručiček ve spodní části kusu, rovněž mezi ohraničeními. Z důvodu založení Banky středoafrických států v roce 1972 byl však text v horní části u pozdějších kusů nahrazen názvem „BANQUE DE L’ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE“, který je vyveden ve dvou řádcích mezi provazovými ohraničeními v horní části. Datum ražby se na později datovaných mincích v hodnotě 100 franků objevuje malým písmem pod slovem „FRANCS“. Na esejích z roku 1971 se slovo „ESSAI“ objevuje pod hodnotou na rubu, zatímco na esejích z roku 1975 se objevuje nad ní. Všechny čadské mince v hodnotě 100 franků vyrobené v letech 1971 až 1991 mají zvýšené okraje.

Doporučujeme:  Sdružení tržních techniků

Celkový náklad oběžných čadských mincí v hodnotě 100 franků není v současné době znám. V letech 1971 až 1972 bylo vyraženo přibližně 10 000 000 exemplářů, přičemž v každém roce bylo vyraženo 5 000 000 obchodních ražeb. Kromě toho bylo v roce 1971 vyrobeno 1 400 niklových a 4 zlaté esa a v roce 1975 bylo vyrobeno 1 700 niklových es.