Blokové obchodování

Blokový obchod je přípustný, nekonkurenční, soukromě sjednaný obchod buď na úrovni minimálního prahového množství akcií stanoveného burzou, nebo nad touto úrovní, který je realizován mimo otevřený trh nebo elektronické trhy. Ve Spojených státech a Kanadě je blokový obchod obvykle minimálně 10 000 akcií nebo 200 000 USD dluhopisů, v praxi však podstatně větší.

Blokové obchodování je užitečným měřítkem pro analytiky, aby mohli posoudit, jak institucionální investoři oceňují akcie. Protože při fúzi nebo akvizici musí nabídka „vyčistit trh“ (tj. dostatečný počet akcionářů musí podat nabídku), je nejužitečnější zjistit, za jaké ceny se obchodují velké bloky akcií. Tyto ceny naznačují, za kolik jsou největší akcionáři ochotni své akcie prodat; proto se při analýze blokového obchodování malé obchody ignorují, aby nedošlo ke zkreslení údajů.

Doporučujeme:  MGA - Madagaskarský ariár