Bleskové obchodování

Bleskové obchodování, jinak známé jako bleskový příkaz, definuje oborová publikace Traders Magazine jako „obchodovatelný příkaz zaslaný do tržního centra, které neudává nejlepší cenu v odvětví nebo které nemůže tento příkaz v plném rozsahu vyplnit. Příkaz je poté bleskově zaslán příjemcům vlastního datového kanálu obchodního místa, aby se zjistilo, zda některá z těchto firem nechce přijmout druhou stranu příkazu. Tento postup umožňuje centru trhu pokusit se obchod udržet.“ Podle výjimky z pravidla 602 nařízení NMS jsou v současné době bleskové příkazy povoleny.

V poslední době se bleskové příkazy staly populárními na opčních trzích, kde již od roku 2000 začala Chicagská burza opcí (CBOE) používat tento typ příkazů, aby pomohla zvýšit rychlost realizace obchodů pro své klienty.

V roce 2006 začala společnost Direct Edge nabízet zákazníkům možnost bleskových příkazů na akciovém trhu. Direct Edge se stala americkou burzou v červenci 2010. Nasdaq a Bats (burzy v USA) vytvořily vlastní trh s bleskovými příkazy počátkem roku 2009 v reakci na trh Direct Edge. Obě tyto burzy tuto praxi dobrovolně ukončily v srpnu 2009.

Reakcí společnosti Direct Edge na tuto skutečnost jsou údaje o tom, že bleskové obchodování snižuje dopad na trh, zvyšuje průměrnou velikost prováděných příkazů, snižuje latenci obchodování a poskytuje dodatečnou likviditu. Direct Edge také umožňuje všem svým účastníkům určit, zda se jejich příkazy mají účastnit flash obchodování, či nikoliv, takže makléři mají možnost se jménem svých klientů flash příkazů vzdát, pokud se tak rozhodnou. Protože se účastníci trhu mohou rozhodnout, zda jej využijí pro dodatečnou likviditu, nebo se jej vůbec nezúčastní, Direct Edge se domnívá, že kontroverze je přehnaná, když uvádí:

„Mylné představy o technologii flash dosud vyvolávaly vášnivé, ale špatně informované debaty.“

Doporučujeme:  Thajský baht

Kritici této praxe tvrdí, že se tím vytváří dvoustupňový trh, na němž může určitá skupina obchodníků nekale využívat ostatní, což se podobá tzv. front runningu. Burzy tvrdí, že tento postup je prospěšný pro všechny obchodníky, protože vytváří větší likviditu trhu a příležitost ke zlepšení cen. Článek v časopise The Banker z prosince 2009 však uvádí: „ve snaze podnítit kontroverzi a zaplnit prostor ve sloupcích si však několik komentátorů a odborníků rozhořčeně stěžovalo, že blesky odhalují informace, které mohou obchodníkům umožnit „front-run“ příkazy. Rozšířený názor, že bleskové příkazy jsou doménou hypersofistikovaných vysokofrekvenčních obchodníků, mezitím ještě více upevnil mylnou představu, že laický drobný investor je naopak podváděn.“

Společnost Direct Edge reaguje na kritiku „dvoustupňového trhu“ takto:

„Především je obtížné řešit obavy, které z toho mohou vyplynout, zejména pokud neexistují empirické údaje, které by takový výsledek potvrzovaly. Navíc nepovažujeme technologii, která okamžitě agreguje pasivní a agresivní likviditu, za technologii vytvářející dvouúrovňový trh. Technologie flash spíše demokratizuje přístup k nezobrazenému trhu a v tomto ohledu odstraňuje různé „úrovně“ v přístupu na trh. Kromě toho může být příjemcem bleskových příkazů každý účastník služby Direct Edge.“

Komise pro cenné papíry a burzy v září 2009 navrhla zákaz této praxe jako součást regulačních reforem v důsledku finanční krize v letech 2007-2010. Od května 2010[aktualizace] nebyly návrhy provedeny. Přestože většina programů byla dobrovolně zastavena, je to stále možné, přinejmenším u programu Direct Edge.