Bílý kov

různá; často obsahuje antimon, měď, olovo nebo cín.

Bílý kov je lehce zbarvená slitina často složená z antimonu, mědi, olova a cínu. Několik zemí vyrobilo mince z této slitiny, ale běžně pouze s nevydanými vzory.

Doporučujeme:  Duel v ministerském atriu