Bilanční objem

Bilanční objem (OBV) je ukazatel technické analýzy, který má za cíl propojit cenu a objem na akciovém trhu. OBV je založen na kumulativním celkovém objemu.

Protože OBV je kumulativní výsledek, závisí hodnota OBV na výchozím bodě výpočtu.

Celkovému objemu za každý den je přiřazena kladná nebo záporná hodnota v závislosti na tom, zda jsou ceny v daný den vyšší nebo nižší. Vyšší zavření má za následek, že objem za daný den získá kladnou hodnotu, zatímco nižší zavření má za následek zápornou hodnotu. Když tedy ceny rostou, měla by růst i OBV, a když ceny dosáhnou nového rallyového maxima, měla by růst i OBV. Pokud OBV nepřekoná předchozí rally high, pak se jedná o negativní divergenci, což naznačuje slabý pohyb.

Tato technika, kterou Woods a Vignola původně nazvali „kontinuální objem“, byla později pojmenována „objem v rovnováze“ Josephem Granvillem, který ji zpopularizoval ve své knize Granville’s New Key to Stock Market Profits z roku 1963. Index lze aplikovat na akcie jednotlivě na základě jejich denní uzavírací hodnoty směrem nahoru nebo dolů nebo na trh jako celek s využitím údajů o šíři trhu, tj. poměru nárůstu a poklesu.

OBV se obvykle používá k potvrzení cenových pohybů. Jde o to, že objem je vyšší ve dnech, kdy je cenový pohyb v dominantním směru, například při silném rostoucím trendu je větší objem ve dnech růstu než ve dnech poklesu.

Další ukazatele ceny × objemu:

Doporučujeme:  Třídy zásob