Bezpečnostní analýza

Analýza cenných papírů je analýza obchodovatelných finančních nástrojů, tzv. cenných papírů. Ty lze rozdělit na dluhové cenné papíry, akcie nebo jejich kombinaci. V širším pojetí se sem někdy řadí i termínové kontrakty a obchodovatelné úvěrové deriváty. Analýza cenných papírů se obvykle dělí na fundamentální analýzu, která se opírá o zkoumání základních obchodních faktorů, jako jsou finanční výkazy, a technickou analýzu, která se zaměřuje na cenové trendy a hybnost. Kvantitativní analýza může využívat ukazatele z obou oblastí.

Doporučujeme:  Nabídka na sekundárním trhu