Avalon Holdings

Ticker: AWX
Dividenda: žádná
Institucionální vlastnictví: 20,72 %

Avalon Holdings Corporation
One American Way
Warren, Ohio 44484

Tel: (330)856-8800
Fax: (330)856-8480

webové stránky: www.avalonholdings.com

Průmysl: Zařízení na využití odpadů Nebezpečí

Společnost Avalon Holdings poskytuje služby v oblasti přepravy a nakládání s odpady zákazníkům v různých částech severovýchodní a středozápadní části Spojených států.

Doporučujeme:  Tanzanská mince v hodnotě 10 šilinků