Arbor Realty Trust

Tato společnost investuje do aktiv spojených s nemovitostmi pro více rodin a komerčními nemovitostmi, která se skládají z překlenovacích úvěrů, podřízeného financování, mezaninových úvěrů, prioritních a přímých akcií, diskontovaných hypotečních zástavních listů a cenných papírů spojených s hypotékami a dalších aktiv spojených s nemovitostmi. Nabízí produkty překlenovacího financování pro dlužníky, kteří hledají krátkodobý kapitál k použití při akvizici nemovitosti, a mezaninové úvěry, což jsou úvěry podřízené konvenčnímu prvnímu hypotečnímu úvěru a nadřazené vlastnímu kapitálu dlužníka v transakci. Společnost rovněž poskytuje podřízené financování ve formě podřízeného podílu na prioritním dluhu; a financování prostřednictvím prioritních kapitálových investic do subjektů, které vlastní nemovitosti. Společnost se kvalifikuje jako REIT pro účely federální daně z příjmu a obecně by nepodléhala federální dani z příjmu právnických osob, pokud by rozdělovala alespoň 90 % svého zdanitelného příjmu mezi své akcionáře. Společnost Arbor Realty Trust, Inc. byla založena v roce 2003 a sídlí v Uniondale ve státě New York.

Doporučujeme:  Wirtland