Arbitráž s pevným výnosem

Arbitráž s pevným výnosem je investiční strategie obvykle spojovaná s hedgeovými fondy, která spočívá v objevování a využívání neefektivnosti v oceňování dluhopisů, tj. nástrojů buď veřejných, nebo soukromých emitentů, které přinášejí smluvně stanovený tok příjmů.

Většina arbitrážních obchodníků, kteří používají tuto strategii, obchoduje globálně.

Při sledování svého cíle, kterým jsou stabilní výnosy a nízká volatilita, se arbitrážní obchodníci mohou zaměřit na úrokové swapy, arbitráž s neamerickými státními dluhopisy, viz americké státní dluhopisy, forwardové výnosové křivky a/nebo cenné papíry kryté hypotékami.

Arbitráž s pevným výnosem je obecně přirovnávána k „sbírání drobných před parním válcem“.

Doporučujeme:  Aftermath