Americká depozitní akcie

Americká depozitní akcie („ADS“) je nástroj, který zahraničním společnostem umožňuje kótovat jejich kmenové akcie na americké burze cenných papírů, například na newyorské burze nebo na burze NASDAQ.

Zahraniční společnosti kótované na jiných trzích nemají povoleno provádět přímé sekundární kotace na trzích Spojených států, a proto byla vytvořena tato forma nepřímého vlastnictví.

ADS jsou denominovány v amerických dolarech a každá akcie představuje jednu nebo více podkladových akcií subjektu. Tyto ADS poskytují plná vlastnická práva (včetně dividend, hlasovacích práv) k těmto podkladovým akciím, které jsou uloženy v depozitářské bance v domovské zemi nebo na území společnosti.

Americké depozitní potvrzení

Doporučujeme:  Called Away