Akcionáři

Akcionář nebo akcionář je fyzická osoba nebo instituce (včetně právnické osoby), která legálně vlastní podíl ve veřejné nebo soukromé společnosti.

Někteří akcionáři nebo podílníci jsou považováni za podmnožinu zainteresovaných stran, která může zahrnovat každého, kdo má přímý nebo nepřímý zájem na podnikatelském subjektu. Například zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci, komunita atd. jsou obvykle považováni za zainteresované strany, protože přispívají k hodnotě a/nebo jsou ovlivňováni korporací.

Akcionáři na primárním trhu, kteří nakupují IPO, poskytují společnostem kapitál; naprostá většina akcionářů je však na sekundárním trhu a neposkytuje společnosti přímo žádný kapitál.

Doporučujeme:  CNBC