Agent pro převody

Veřejné společnosti obvykle využívají převodní agenty, kteří evidují fyzické a právnické osoby vlastnící jejich akcie a dluhopisy. Většinou jsou převodními agenty banky nebo správcovské společnosti, ale někdy společnost vystupuje jako vlastní převodní agent.

Převodní agenti plní tři hlavní funkce:

Doporučujeme:  Somalilandská mince v hodnotě 5 šilinků