Zilpah

Zilpah byla sestrou Bilhy a konkubínou Jákobovou. Byla otrokyní vlastněnou Labanem, který ji po svatbě dal své dceři Leah, aby sloužila jako její služebná. Leah dala Zilpah Jákobovi, aby mu porodila děti, a ona se stala matkou Gáda a Ašera. Byla pohřbena v hrobce Matriarchů v Tiberiasu.

Doporučujeme:  Mohamed Ennaceur