Uruk

Uruk, také známý jako Erech, bylo starobylé město Sumerů. Bylo založeno Enmerkarem v roce 4000 př. n. l. a bylo mytologickým hlavním městem epického hrdiny Gilgameše. Rozšiřovalo se až do roku 3200 př. n. l. a rozvinula se byrokracie, armáda a rozvrstvená společnost; na svém vrcholu v roce 2900 př. n. l. měl Uruk 50 000 až 80 000 obyvatel.Bylo prominentní v národních bojích Sumerů proti Elamitům až do roku 2004 př. n. l., ve kterých těžce trpělo a ztrácelo svůj význam. Nakonec bylo opuštěno po islámském dobytí v 7. století n. l.

Doporučujeme:  Bitva u Tyne