Tiberius Sempronius Longus (konzul 218 př. n. l.)

Tiberius Sempronius Longus (260 př. n. l.) byl římským konzulem v roce 218 př. n. l., římským generálem během druhé punské války a otcem Tiberia Sempronia Longuse.

Tiberius Sempronius Longus se v roce 218 př. n. l. stal konzulem Římské republiky a na počátku druhé punské války vedl 160 quinquiremů ze Sicílie k dobytí Malty z Kartága. Poté ho římský senát poslal na sever, aby pomohl Publiu Corneliu Scipiovi proti Hannibalově armádě v severní Itálii, ale ten zahájil neúspěšný obojživelný útok v bitvě u Trebie. Jeho armáda byla rozdrcena, ale Sempronius uprchl do bezpečí a v lednu 217 př. n. l. se vrátil do Říma. V roce 215 př. n. l. bojoval s Hannem v bitvě u Grumentum, vytlačil Hanna z Lucánie a znovu dobyl velkou část jižní Itálie.

Doporučujeme:  Sigurdr Snake-in-the-eye