Thegn Brant

Thegn Brant byl merciánský poddaný z hrabství Oxfordshire, který se podílel na Geadricově vzpouře proti paní Eadwyn v roce 874 našeho letopočtu. Spolu s dalšími poddanými Holtem, Sherwinem a Octem se zavázali Geadricovi, což vedlo k jejich zatčení a předváděcím procesům v Leahově vile. Všechny zachránil norský viking Eivor, který zabil stráže a zachránil je před plánovanými veřejnými popravami.

Doporučujeme:  Wendal G. Beekmann