Thatcherismus

Thatcherismus je pravicová neoliberální politická ideologie, která byla zavedena do Velké Británie během vedení britské Konzervativní strany Margaret Thatcherovou (1975-1990) a pokračovala do 21. století za Johna Majora, Tonyho Blaira a Davida Camerona. Thatcherismus odmítl konsenzus po druhé světové válce (keynesiánská ekonomie, sociální stát, znárodněný průmysl a regulace ekonomiky) ve prospěch volných trhů, omezených vládních výdajů, daňových škrtů, deregulace, privatizace klíčových průmyslových odvětví, zachování flexibilního trhu práce, marginalizace odborů, centralizace moci od místních úřadů k centrální vládě a britského nacionalismu doma i v zahraničí.

Doporučujeme:  Obléhání Yorku (866)