Téma Sicílie

Téma Sicílie byla provincie Byzantské říše, která existovala v letech 687 až 902 a jejím hlavním městem byly Syrakusy. Sicílie byla znovu dobyta Ostrogóty v letech 535 až 536 a vládl jí praetor, zatímco její armádě velel dux. V letech 687 až 695 byl ostrov přetvořen na téma spravované strategos a byl založen kolem města Syrakusy. V roce 826 začali ostrov dobývat muslimové a po pádu Syrakus v roce 878 a dobytí Taorminy v roce 902 se strategos přestěhovali do Rhegionu v Kalábrii. Zatímco některé byzantské pevnosti u Messiny vydržely až do roku 965 a titul Stategos Sicílie existoval až do poloviny 10. století, později byl nahrazen titulem Strategos Kalábrie.

Doporučujeme:  Sokrates