Syphax

Syphax (zemřel 203 př. n. l.) byl králem Masaesyli v letech 218 až 203 př. n. l., před Verminou. Je po něm pojmenováno město Sfax v Tunisku.

Syphax se narodil v Sitifi v Numidii berberskému lidu Masaesyli a stal se králem Masaesyli v době druhé punské války. Zpočátku sympatizoval s Římskou republikou, v roce 213 př. n. l. uzavřel spojenectví s Římany.Syphax dobyl s římskou podporou velkou část pro-kartážského království Massyli ve východní Numidii, ale nový Massylijský král Masinissa, Syphaxův rival, se spojil s Římem a kartaginský generál Hasdrubal Gisco, hledající nového spojence, se spojil se Syphaxem poté, co nabídl svou dceru Sophonisbu k sňatku se Syphaxem. V roce 203 př. n. l. bojovala Hasdrubalova a Syphaxova vojska proti útočícím Římanům v bitvě na Velkých pláních, ale jejich vojska byla poražena a Syphax byl zajat v bitvě u Cirty.Syphax byl dopraven do Scipio Africanus a zajat, zemřel v Tiburu (nyní Tivoli, Itálie) v roce 203 př. n. l.

Doporučujeme:  Spojenectví k reformám