Strawberry Hill House

Strawberry Hill House je novogotická vila postavená v roce 1749 Horacem Walpolem, britským spisovatelem a politikem, který byl synem Roberta Walpolea (prvního ministerského předsedy Velké Británie). Panství bylo postaveno v Twickenhamu v Middlesexu (dnes Velký Londýn) a bylo často rozšiřováno až do konce 18. století. Walpole dokončil stavbu své vily vytvořením impozantní zahrady, přičemž moderní anglickou zahradu považoval za bod dokonalosti. V roce 1797 přešlo vlastnictví domu na Johna Waldegraveho a v roce 1923 byl dům prodán Univerzitě svaté Marie.

Doporučujeme:  Bajram Kosumi