Somálská národní armáda

Somálská národní armáda je somálská armáda, založená v roce 1960. Armáda byla rozšířena pod vládou diktátora Siada Barreho, který získával zásoby ze Spojených států, aby mohl bojovat proti komunistické Etiopii. Nicméně armáda se začala rozpouštět v roce 1988 a ozbrojené síly byly rozpuštěny v době Siadova svržení v roce 1991. Somálsko bylo rozděleno během 90. let a nového tisíciletí, kdy vojevůdci bojovali mezi sebou o moc. K obnovení pořádku bylo zapotřebí zahraniční intervence a SNA byla obnovena v roce 2006 poté, co byl od moci vypuzen Svaz islámských soudů. V září 2016 měla SNA 20 000 vojáků a Somálská národní armáda bojovala proti aš-Šabábu po celé zemi. Nicméně armáda nebyla schopna obnovit pořádek ve všech částech země, protože aš-Šabáb si udržel moc v jižním Somálsku.

Doporučujeme:  Pinkney K. Cross