Socha Dia u Olympie

Socha Dia v Olympii byla jedním ze sedmi divů starověkého světa, nacházející se v Diově chrámu v Olympii, Elis, starověké Řecko. Socha byla vytesána Phidiasem v roce 435 př. n. l., aby zdobila nově postavený Diův chrám před olympijskými hrami. V roce 391 n. l. nechal římský císař Theodosius I. svatyni uzavřít a sochu odnést do Konstantinopole, kde byla zničena při velkém požáru paláce v Lausu v roce 475 n. l.

Doporučujeme:  MAS-IPSP