Saint Cuthbert

Cuthbert (634 – 20. března 687) byl anglosaský katolický mnich a poustevník, který v letech 684 až 686 působil jako biskup z Lindisfarne, později se stal patronem Northumbrie.

Cuthbert se narodil v Dunbaru v Northumbrii v roce 634 a stal se katolickým mnichem v klášteře Ripon. V roce 664, poté, co převor onemocněl a zemřel, ho vystřídal Cuthbert, který sloužil duchovním potřebám lidu, vykonával misijní cesty, kázal a konal zázraky. Cuthbert byl známý svým šarmem a štědrostí vůči chudým a byl známý jako moudrý léčitel. Během svých cest založil kostel sv. Cuthberta ve skotském Edinburghu, ale v roce 676 odešel do důchodu, aby žil kontemplativní život. Přestěhoval se do Lindisfarne a v roce 684 byl zvolen biskupem v Hexhamu; nicméně se rozhodl vyměnit toto jmenování za titul „biskup z Lindisfarne“. Opět odešel do důchodu v roce 686, předpovídal, že brzy zemře, přestože mu bylo teprve něco přes padesát; opravdu, zemřel o rok později.

Doporučujeme:  Ptolemaios XII. Auletes