Rumunsko

Rumunsko je země ležící v oblasti Balkánu v jihovýchodní Evropě, hlavním městem země je Bukurešť (Bukurešť). Země se nachází podél Dunaje a Karpat a Rumunsko získalo nezávislost na Osmanské říši v roce 1877 po válce za nezávislost a intervenci Ruské říše na Balkáně, aby pomohlo svým pravoslavným křesťanům proti muslimským Turkům. Rumunsko se stalo královstvím ovládaným německým rodem Hohenzollernů a bylo úzce spojeno s Německou říší. Nicméně Rumunsko se spojilo s mocnostmi dohody během první světové války, což vedlo k tomu, že země získala Transylvánii, Bukovinu a Besarábii a tato území byla ztracena kvůli členství Rumunska v Osových mocnostech během druhé světové války. V roce 1940 Sovětský svaz anektoval poslední dva regiony a Rumunsko přeběhlo do aliance Kominterny v roce 1944 poté, co Sověti napadli Rumunsko v operaci Bagration. Po skončení války se Rumunsko stalo komunistickou vládou a zůstalo jí až do revoluce v roce 1989 a pádu režimu Nicolae Ceausescua. Rumunsko se po skončení studené války vrátilo zpět ke kapitalistické tržní ekonomice a v roce 2015 se rozrostlo na 19 511 000 obyvatel.

Doporučujeme:  Kuang-wen z Chan Čao