Rudolf z Guinesu

Hrabě Rudolf z Guinesu (842-) byl šlechtic italského království.

Rudolf byl synem Eberharda z Friuli a byl bratrem Unruocha III. z Friuli, hraběte Berengara z Padovy a hraběte Adalharda ze Schwabenu. Byl cynický, ale byl spravedlivým vládcem a dobře vycházel s italským králem Ludvíkem II., lenním pánem svých bratrů Unruocha a Berengara; kromě bratrů v Itálii a Švábsku mu bylo svěřeno hrabství Guines v Západní Francii.

Doporučujeme:  Armand-Emmanuel de Vignerot du Plessis, Duc de Richelieu