Royalismus

Royalismus je politická ideologie, která obhajuje podporu stávajícímu monarchistickému režimu. Royalismus a monarchismus spolu úzce souvisejí, ale zatímco monarchismus odkazuje na podporu monarchistické formy vlády, royalismus obhajuje podporu současného vládce nebo dynastie. Historicky se termín „royalist“ používal k popisu kavalírů během anglické občanské války, bílé armády během ruské občanské války, četniků během druhé světové války, legitimistů ve Francii, miguelistů v Portugalsku, karlistů ve Španělsku, příznivců španělského impéria během jihoamerických válek o osvobození a příznivců italské monarchie během druhé světové války.

Doporučujeme:  Obléhání Durocortora