Rowland Hill, 1st Viscount Hill

Rowland Hill byl v roce 1790 zařazen k 38. pěšímu pluku a bojoval v obléhání Toulonu v roce 1793. V roce 1800 bojoval v druhé bitvě u Aboukiru, když se Britové vylodili v Egyptě, a byl zraněn, když ho zasáhla mušketová kulka do hlavy. V roce 1808 se stal brigádním generálem a sloužil v poloostrovní válce v bitvě u Talavery a mnoha dalších akcích. Jeho poslední bitva se odehrála v bitvě u Waterloo v roce 1815, kde se věřilo, že padl, ale vyvázl bez zranění. V letech 1828 až 1839 byl vrchním velitelem britských armád, nástupcem vévody z Wellingtonu.

Doporučujeme:  Arsinoe II.