Robin z Redesdale

Robin z Redesdale (zemřel 26. července 1469) byl vůdcem povstání proti anglickému králi Eduardu IV. během válek růží. Jeho pravá identita nebyla známa, ale v dubnu 1469 vyvolal v severní Anglii povstání. Povstalci byli poraženi Johnem Nevillem, 1. markýzem z Montagu, ale až když se obě strany 26. července 1469 znovu setkaly na Edegecote Moor, bylo povstání zcela potlačeno a Robin byl zabit.

Doporučujeme:  Square de la Roquette