Richard Allen (biskup)

Richard Allen (14. února 1760 – 26. března 1831) byl zakladatelem a prvním biskupem AME církve, ve funkci byl od 10. dubna 1816 do 26. března 1831.

Richard Allen se narodil do otroctví ve Philadelphii v Pensylvánii v roce 1760 a jeho pán ho a jeho rodinu povzbuzoval, aby navštěvovali metodistické bohoslužby. Allen vstoupil k metodistům ve věku 17 let a začal evangelizovat, což vyvolalo kritiku místních otrokářů. V roce 1780 byl Allenův pán přesvědčen, že otroctví je špatné, a umožnil Allenovi koupit si svobodu. Allen se stal kvalifikovaným kazatelem v roce 1784 a v roce 1787 se rozhodl vytvořit nezávislou černošskou církev, Svobodnou africkou společnost, která se většinou přidružila k episkopalismu. V roce 1816 Allen spojil pět černošských církví a vytvořil Africkou metodistickou episkopální církev a byl zvolen jejím prvním biskupem. Zemřel v roce 1831.

Doporučujeme:  Turkové