Ramagupta

Ramagupta (zemřel roku 380) byl krátce guptovským císařem v roce 380, kdy vystřídal Samudraguptu a předcházel Čandraguptovi II.

Ramagupta byl synem Samudragupty a byl slabý, impotentní a vystrašený a neschopný válčit. Když jeho otec v roce 380 zemřel, uzurpoval si trůn dřív, než mohl na trůn nastoupit jeho bratr Čandragupta II. a násilím si vzal Čandraguptovu manželku Dhruvasvamini za vlastní ženu. Ramagupta selhal v tažení proti Skytům v Gudžarátu a Skytský král Rudrasimha III. požadoval, aby mu Ramagupta předal Dhruvasvamini výměnou za to, že jeho vojsko bude moci ustoupit. Když Ramagupta souhlasil, rozzlobený Čandragupta zamířil do Skytského tábora, zabil Rudrasimhu a získal si úctu lidu i Dhruvasvamini.

Doporučujeme:  Bennet R. Currier