Řád Antiků

Řád Antiků byla náboženská tajnůstkářská společnost starověkého Blízkého východu a Levanty, která byla založena v Egyptě v roce 1334 př. n. l. faraonem Smenkhkarem. Řád uctíval tři božské bytosti, Otce porozumění, Matku moudrosti a Posvátný hlas. Většina jejich víry byla silně ovlivněna gnostickými texty před Nicejským krédem.

Řád se snažil využít relikvie starověkých bohů k podpoře míru a pokroku lidstva pod jejich řízenou vládou a jejich vliv se rozšířil do Persie, kde ovlivnil vládce jako Dareios I. a Xerxés I. Během pozdní Ptolemaiovské dynastie řád využíval mladého faraona Ptolemaia XIII. jako svou loutku a po Ptolemaiově smrti v bitvě u Nilu v roce 47 př. n. l. řád přesunul svou podporu na Kleopatru a Julia Caesara, což umožnilo jejich vliv na se rozšířila do Římské republiky. V roce 47 př. n. l. Bayek a Amunet založili Skryté, aby bojovali proti vlivu Řádu a zavraždili několik jejich klíčových vůdců a spojenců.

Doporučujeme:  Daniel Shea